+90 (322) 363 48 53 iletisim@torostemellisesi.com

Toros Temel Lisesinde Rehberlik Hizmetleri

Toros Temel Lisesinde Rehberlik Hizmetleri

Çağımız yaşantısında Gelişimsel Rehberlik destek ve hizmetleri sunulması zorunluluğu olan bir dönemi gerektirmektedir. Danışmanlarımızın çalışma önceliği başarılı birey öğrenciliğinde sosyo-psikolojik gelişimine yönelik, onların bedensel, sosyal, duygusal zihinsel gelişimini de hedefler.

 Kurumuzca Sunulan Hizmetler

 • Birebir Danışmalık Hizmetleri
 • Grup Rehberliği
 • Aile Bilinçlendirme Hizmetleri
 • Mesleki Tanıtım
 • Öğrenci Seminerleri
 • Sertifika Programları

Birebir danışmanlık hizmetleri

Öğrencilerimizin her birinin ayrı bir dünya olduğu gerçeğini bilerek bütün öğrencilere kişiye özel danışmanlık yapılmaktadır. Bireysel görüşmelerde amaç, öğrencimizin etkili zaman yönetimini gerçekleştirebilmesi yaşantısındaki değişkenlerin etkilerini kontrol etmesi ve kendini gerçekleştirme yolculuğunda destek verilmesidir.

 Grup Rehberliği

 • Başarılı ders çalışma yöntemleri
 • Sınav kaygısı ile baş edebilme
 • Duygu/Öfke kontrol grubu
 • YGS başarısını arttırma
 • LYS başarısını arttırma

Öğrencilerin psikolojik açıdan sağlıklı ve öz benliğini tanıyabilen, öz güven duygusunu tamamlamış ve kendine uygun kişiler arası iletişim becerileri geliştirmiş kendisini doğru ifade edebilen ileriki yaşamlarında üretken bir birey olmalarına yönelik danışmanlık hizmetleri sağlanmasıdır.

Aile Bilinçlendirme Hizmetleri

Günümüz aile yapısı ve gelişme durumları tek başına yeterlilik arz edememekle birlikte, eğitim sorumluluğunu tek başına ailelere yüklememek, amaç ve hedef ulaşılabilir danışmanlık ve yarar sağlayan rehberlik hizmetlerimiz velilerimizin daha başarılı ebeveynler olarak çocuklarına bu görevlerini yapmaları, misyonumuzun bir parçasını oluşturmaktadır.

Mesleki Tanıtım

Öğrencilerin gelecekteki hayatlarını idame ettirecekleri mesleklerin tanıtılması, öğrenci seminerleri ile onların hangi mesleğe uygun olduklarının tespiti var olan yeteneklerinin ortaya çıkarılabilmesi sistematik tarama ve test yöntemleri ile aşamalar halinde gerçekleştirilerek tercih oluşturmalarının sağlanmasıdır.

Öğrenci Seminerleri

Öğrencilerimizin düşünce dünyalarını maksimum düzeyde kullanmalarını sağlayan bilişsel gelişimi tamamlayıcı aşamalardan oluşan, grup içi ve grup dışı danışmanlık sunulmasıdır.